Αναλυτικά η ανακοίνωση του συλλόγου αναφέρει τα εξής