Η Πειθαρχική Επιτροπή της Ενώσεως, κατά τη συνεδρίαση της 16/3/2022, καλεί σε έγγραφη απολογία μέχρι την ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 και ώρα 12:00, για πειθαρχικά παραπτώματα:

 • Το σωματείο ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ, (αγώνας ΔΟΞΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ – ΑΟ ΡΗΓΑΝΑ).
 • Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 16-3-2022, αφού έλαβε υπόψη της το από 11/3/2022 έγγραφο του σωματείου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ, με το οποίο παραιτείται του αγώνα του πρωταθλήματος Γ’ κατηγορίας με το σωματείο ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ, ομόφωνα αποφασίζει και κατακυρώνει τον αγώνα ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ, για το πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας της Ενώσεώς μας 2021-2022, υπέρ του σωματείου ΑΟ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟΥ, με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3) και σε βάρος του σωματείου ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ, με τέρματα 0-3 και βαθμούς μηδέν (0).Επίσης, επιβάλλεται στο σωματείο ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ πρόστιμο πενήντα (50) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 2 Κ.Α.Π.).

  Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

  Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

  Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).

  Τελευταία ημέρα καταβολής των χρηματικών προστίμων του παρόντος ποινολογίου, ορίζεται η 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. α’  Πειθαρχικού Κώδικα Ε.Π.Ο.).

 • Η Πειθαρχική Επιτροπή, κατά τη συνεδρίαση της 16-3-2022, αφού έλαβε υπόψη της τις παρατηρήσεις του διαιτητή κ. Πατρόπουλου Αθ. στο φύλλο αγώνα της 12/3/2022 ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, για το πρωτάθλημα της Γ’ κατηγορίας της Ενώσεως, από το οποίο προκύπτει ότι ο αγώνας δεν διεξήχθη διότι το σωματείο ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ δεν προσήλθε στο γήπεδο να αγωνιστεί, ομόφωνα αποφασίζει και κατακυρώνει τον αγώνα ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΙΛΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, για το πρωτάθλημα Γ’ κατηγορίας της Ενώσεώς μας 2021-2022, υπέρ του σωματείου ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ, με τέρματα 3-0 και βαθμούς τρεις (3) και σε βάρος του σωματείου ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ, με τέρματα 0-3 και βαθμούς μηδέν (0).Επίσης, επιβάλλεται στο σωματείο ΑΧΕΛΩΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 17 παρ. 2 Κ.Α.Π.).

  Η καταβολή της χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Π.Ο., γίνεται εντός προθεσμίας 30 ημερών, από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης.

  Αν η καταβολή δεν γίνει στο ως άνω χρονικό διάστημα, τότε η Ε.Π.Σ. δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα και κάθε επόμενο αγώνα του σωματείου, μέχρι την πληρωμή της οφειλής, ο οποίος και θα κατακυρώνεται υπέρ του αντιπάλου σωματείου (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ειι’ Πειθαρχικού Κώδικα).

  Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής το οφειλόμενο χρηματικό ποσό για τα τοπικά ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, πρέπει να είναι ίσο ή ανώτερο των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (άρθρο 23 παρ. 2 εδ. ζ’ Πειθαρχικού Κώδικα).